Czy jesteś dostawcą kluczowych towarów i usług?

Jesteśmy tu po to, aby uczynić produkcję bezpieczniejszą i bardziej wydajną w odpowiedzi na COVID-19.

Firma Cold Jet pozostaje dla Państwa otwarta i jest gotowa na współpracę w zakresie dostawy
naszych maszyn i usług.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą naszej działalności podczas COVID-19

 

Urządzenia firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem i jego produkcji pomagają naszym klientom działać wydajnie i bezpiecznie w krytycznej sytuacji.

 

Branża Medyczna i Farmaceutyczna

Środowisko medyczno-farmaceutyczne rozwija produkcję wyrobów medycznych i ważnych farmaceutyków. Obiekty czyszczone są szybciej dzięki zastosowaniu suchego lodu. Jest mniej przestojów i mniej osób potrzebnych do konserwacji. Producenci wyrobów medycznych szybciej usuwają zadziory i wypływki z części medycznych za pomocą suchego lodu.

Nasze maszyny do produkcji suchego lodu umożliwiają także bezpieczny transport niezbędnych leków, testów laboratoryjnych i próbek biomedycznych.

Czy zastanawiasz się jak zwiększyć produkcję wyrobów medycznych i farmaceutycznych? Skontaktuj się z nami

Żywność i Napoje/Opakowania

Zakłady produkujące żywność i napoje odkażają urządzenia do przetwarzania i produkcji oraz powierzchnie mające kontakt z żywnością. Czyszczenie suchym lodem zapewnia czyste, higieniczne i wolne od zanieczyszczeń powierzchnie.

Agencja Standardów Żywności (FSA) potwierdziła, że czyszczenie suchym lodem skutecznie pomaga w odkażaniu powierzchni i usuwaniu drobnoustrojów, bakterii i innych mikroorganizmów.

Przeczytaj Raport FSA

Transport towarów łatwo psujących się, takich jak niezbędne artykuły spożywcze i dostawa artykułów spożywczych do domu, stanowi wyzwanie, ponieważ muszą one być odpowiednio i bezpiecznie przechowywane w odpowiednich temperaturach. Pozyskiwanie suchego lodu od zewnętrznych dostawców może powodować opóźnienia. Nasi klienci zaczęli produkować suchy lód na miejscu, co pozwala im wytwarzać dokładnie taką ilość suchego lodu, jaka jest im potrzebna i w momencie kiedy go potrzebują.

Czy Twój zakład potrzebuje suchego czyszczenia powierzchni? Skontaktuj się z nami

Ogólna Produkcja

Przedsiębiorstwa produkujące niezbędne towary i usługi w branży naftowej i gazowej, odlewnictwie, energetyce, transporcie publicznym i wielu innych kluczowych branżach skutecznie czyszczą i odkażają powierzchnie również za pomocą czyszczenia suchym lodem.

Czyszczenie suchym lodem szybko oczyszcza różne maszyny i oprzyrządowanie produkcyjne podczas ich pracy, w temperaturze roboczej, co redukuje przestoje i maksymalizuje wydajność produkcji. Pozwala przyspieszyć proces produkcji bez utraty jakości wyrobów końcowych.

Zachowaj pełną wydajność swoich maszyn Skontaktuj się z nami

Mycie i Odkażanie Powierzchni

Działaj nieprzerwanie na pełnych mocach produkcyjnych i wydajnie zwiększaj produkcję.

Czyszczenie suchym lodem szybko oczyszcza urządzenia w temperaturze roboczej, podczas ich pracy. Pozwala to uzyskać maksymalny czas pracy maszyny, przy niewielkich lub żadnych przestojach potrzebnych do konserwacji.

Dezynfekcja powierzchni ma kluczowe znaczenie. Agencja Food Standards Agency (FSA) potwierdziła, że czyszczenie suchym lodem jest skuteczną metodą pomagającą w dekontaminacji, która powoduje zmniejszenie liczby mikroorganizmów, usuwa biofilmy i eliminuje zanieczyszczenia krzyżowe. Zobacz Raport FSA

Czy potrzebujesz szybko wyczyścić maszyny w swoim zakładzie? Skontaktuj się z nami

Transport Chłodniczy

Produkuj dokładnie taką ilość suchego lodu, jaką potrzebujesz do niezbędnych zastosowań chłodzenia. Urządzenia do produkcji suchego lodu umożliwiają uzyskanie niezbędnego suchego lodu w ciągu 2-3 minut od uruchomienia maszyny. Można je łatwo uruchomić i wyłączyć, co pozwala na szybkie i częste produkowanie suchego lodu.

Suchy lód gwarantuje bezpieczny transport leków i towarów łatwo psujących się.

Produkcja suchego lodu na miejscu daje elastyczność i zwiększa wydajność. Różne dostawy wymagają unikalnych rozmiarów, kształtów i ilości suchego lodu. Wyprodukuj dokładną ilość i rozmiar wymagany dla każdego rodzaju przesyłki.

Czy potrzebujesz bezpiecznie transportować towary łatwo psujące się lub wrażliwe na temperaturę? Skontaktuj się z nami

Przykłady Zastosowań Suchego Lodu Podczas COVID-19

Czyszczenie suchym lodem umożliwia szybsze oczyszczanie urządzeń przy mniejszych przestojach, co pomaga zakładom zwiększyć produkcję towarów krytycznych.

 

Produkcja Wyrobów Medycznych

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 międzynarodowa firma produkująca wyroby medyczne musiała zwiększyć produkcję krytycznych produktów medycznych. Firma była na pełnych obrotach produkcyjnych i odkryła, że obecny sposób czyszczenia powoduje zbyt duże przestoje. Musieli oni szybko oczyścić swoje formy wtryskowe i utrzymać jakość wyprasek, aby zwiększyć czas sprawności maszyn i ich zdolność produkcyjną. Firma wdrożyła czyszczenie suchym lodem, które umożliwiło oczyszczenie wgłębień form, otworów odpowietrzających i wypychaczy form, które wcześniej generowały na wypraskach sporadyczne przepalenia i przebłyski.

Obecnie czyści się je na miejscu, znacznie skracając czas przestoju maszyny i wydłużając czas pracy form o 200-500%. Firma nie tylko była w stanie z powodzeniem zwiększyć produkcję, ale także poprawić swoje wyniki w zakresie jakości i dostępności (wskaźniki OEE), zmniejszając czas przestojów i obniżając wskaźnik odpadów. Ponadto udało im się również wyeliminować zanieczyszczenia krzyżowe między żywicą - a wszystko to dzięki zastosowaniu czyszczenia suchym lodem.

 

Dostawa ostatniej mili produktów spożywczych i napojów
Wiele sklepów, wysyłających bezpośrednio do klientów łatwo psujące się produkty żywnościowe i napoje, doświadczyło niesamowitego wzrostu popytu na ich usługi. Zapotrzebowanie na dostawę artykułów żywnościowych do domu od kilku lat ma tendencję wzrostową, ale nagły wzrost popytu w reakcji na COVID-19 sprawił, że niektóre firmy mają trudności z pozyskiwaniem suchego lodu na co dzień. Suchy lód jest potrzebny do bezpiecznego przechowywania artykułów żywnościowych w odpowiedniej temperaturze, aż do momentu ich dotarcia do klienta.

Zakłady, które wdrożyły produkcję suchego lodu na miejscu, były w stanie zapewnić sobie potrzebne dostawy suchego lodu w krytycznym dla nich czasie. Produkując suchy lód w swoich zakładach, są one w stanie wyprodukować dokładnie taką ilość suchego lodu, jaka jest im potrzebna i dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują.

face masks

 

Produkcja Maseczek Ochronnych

Duża, globalna firma specjalizująca się w produkcji produktów dla bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia w odpowiedzi na COVID-19 potrzebowała radykalnie zwiększyć tempo produkcji maseczek higienicznych. Zakład doświadczał przedłużających się przestojów z powodu stosowania czasochłonnego procesu czyszczenia form do wytłaczania.
Firma wdrożyła czyszczenie suchym lodem, co pozwoliło im czyścić formy na miejscu, gdy były jeszcze gorące. Czyszczenie suchym lodem odbywało się znacznie szybciej i skutkowało znacznym skróceniem czasu przestoju, dzięki czemu firma mogła pracować z maksymalną wydajnością. W procesie tym usunięto całkowicie wszystkie zanieczyszczenia z form, co poprawiło jakość produktu i zmniejszyło ilość odpadów.

lab tests

Przechowywanie i Transport Próbek Biologicznych

Duży zakład laboratoryjny, który specjalizuje się w badaniach diagnostycznych i posiada ponad 2.000 placówek dla pacjentów, musiał szybko dostosować się do nowej sytuacji w środowisku COVID-19. W normalnych warunkach większość ich działań obejmuje ogólną diagnostykę próbek, np. rutynowe badania krwi. Wraz z pojawieniem się wirusa COVID-19 nastąpił gwałtowny wzrost diagnostyki badającej choroby zakaźne. Firma potrzebowała znacznie więcej suchego lodu, aby utrzymać próbki w odpowiedniej temperaturze podczas procesu pobierania, przechowywania i wysyłki.
Firma wdrożyła produkcję suchego lodu na miejscu, co umożliwiło jej produkcję suchego lodu zgodnie z zapotrzebowaniem. Wyprodukowali oni dokładnie taką ilość suchego lodu, jaka była im potrzebna. Umożliwiło to firmie zapewnienie kluczowych dostaw suchego lodu do wszystkich placówek.

 

Mycie i Odkażanie Zakładów Spożywczych

Producent żywności doświadczył wzrostu popytu na artykuły, które produkuje i pakuje. Zakład zidentyfikował kilka usprawnień procesowych, które pozwoliłyby mu na szybkie zwiększenie produkcji. Jednym z nich było usprawnienie procesu czyszczenia. Firma usuwała tłuszcze, białka, przyprawy i kleje z urządzeń produkcyjnych i powierzchni mających kontakt z żywnością za pomocą kombinacji ręcznego skrobania i wody. Proces ten trwał od dwóch do czterech godzin i wymagał zatrudnienia wielu pracowników.

W zakładzie wdrożono czyszczenie suchym lodem, dzięki czemu czas czyszczenia skrócił się do 15-20 minut i angażował tylko jednego pracownika. Znaczne skrócenie czasu czyszczenia poprawiło w firmie wydajność produkcji. Niezwykle ważne jest również utrzymywanie urządzeń do przetwarzania i powierzchni mających kontakt z żywnością w stanie wolnym od zanieczyszczeń i wszelkich drobnoustrojów. Czyszczenie suchym lodem pomaga w dekontaminacji i prowadzi do zmniejszenia liczby drobnoustrojów - co zostało udowodnione podczas przeprowadzania przez zakład testu wymazu mikrobiologicznego.

Czy potrzebujesz pomocy w zwiększeniu produkcji? Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci

Oto zaledwie kilku naszych klientów, którzy uznali firmę Cold Jet za niezbędną dla swoich procesów:

food and med2 (1)-1